Najnovije
RJEČNIK STRUČNIH POJMOVA
Broj stručnih pojmova:
  • Lezija

    Oštećenje ili ozljeda.

DODAJ STRUČNI POJAM
  • Pojam
  • Objašnjenje pojma