www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH i podliježu uvjetima korištenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog web site-a.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

SEROXAT ™

Međunarodna klasifikacija: N06AB05

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Što sadrže SEROXAT tablete?

Djelatna tvar je paroksetinklorid hemihidrat.

SEROXAT 20 mg tablete:

Jedna obložena tableta sadržava 20 mg paroksetinklorid hemihidrat. SEROXAT 30 mg tablete:

Jedna obložena tableta sadržava 30 mg paroksetinklorid hemihidrat.

Pomoćne tvari su: kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 400; polisorbat 80; indigo karmin (El 32).

Kako SEROXAT tableta izgleda i sadržaj pakiranja

Seroxat 20 mg tablete: bijela, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnom crtom s jedne strane i oznakom „Seroxat 20" s druge strane.

Seroxat 30 mg tablete: plava, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnom crtom s jedne strane i oznakom „Seroxat 30" s druge strane.

30 (3X10) tableta u PVC/PVdC//Al blisteru, u kutiji.

KAKO ČUVATI SEROXAT

SEROXAT morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek čuvajte pri temperaturi do 30°C.

Lijek ne smijete primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH i podliježu uvjetima korištenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog web site-a.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Lijekovi na recept

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku
priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama,
mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

  • Unesite svoju email adresu ako želite primati novosti vezane uz portal centar-zdravlja.net