www.centar-zdravlja.net - portal za zdravlje i ljepotu
Paclitaxel Pliva 30 mg/5 ml, 100 mg/16.7 ml

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH i podliježu uvjetima korištenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog web site-a.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Paclitaxel Pliva 30 mg/5 ml, 100 mg/16.7 ml

Međunarodna klasifikacija: L01CD01

Napomena: Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Sastav

Jedna bočica PACLITAXEL PLIVA 30 mg/5 ml sadržava 30 mg paklitaksela u 5 ml otopine.
Jedna bočica PACLITAXEL PLIVA 100 mg/16.7 ml sadržava 100 mg paklitaksela u 16.7 ml otopine.
1 ml koncentrata za otopinu za infuziju sadržava 6mg paklitaksela.
Pomoćne tvari: etanol (394.6 mg/ml), polioksietilirano ricinusovo ulje.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Koncentrat za otopinu za infuziju; 1 i 10 bočica od 30mg/5ml.
1 i 10 bočica od 100mg/16.7ml

Farmakoterapijska skupina i djelovanje

Farmakoterapijska grupa/ATC klasifikacija: citostatik, L01CD01. Paklitaksel je novi citostatik koji potiče stvaranje mikrotubula iz tubulinskih dimera i stabilizira mikrotubule sprječavajući depolimerizaciju. Uslijed ove stabilizacije inhibirana je normalna dinamika reorganizacije mreže mikrotubula, koja je neophodna za odvijanje vitalnih funkcija stanice u interfazi i mitozi.
Nakon intravenske primjene, pad koncentracije paklitaksela u plazmi je bifazičan. Nakon primjene doza od 135 i 175 mg/m^2 3-satnom i 24-satnom infuzijom procjenjeno srednje poluvrijeme eliminacije kretalo se u rasponu od 3.0 do 52.7 sati, a srednja vrijednost ukupnog klirensa u rasponu od 11.6 do 24.0 l/h/m2. Ne postoje dokazi o akumulaciji paklitaksela nakon višestrukih terapijskih ciklusa.
In vitro studije pokazale su da se 89-98% paklitaksela veže na bjelančevine plazme, prisutnost cimetidina, ranitidina, deksametazona ili difenhidramina ne utječe na vezanje paklitaksela na bjelančevine plazme.

Način i mjesto izdavanja

Na recept (samo u zdravstvenim ustanovama*).

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju.
Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti.
Čuvati pri temperaturi do 25°C., u originalnom pakiranju.
Razrijeđena otopina se ne smije stavljati u hladnjak.
LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE!

*U skladu s Naredbom Ministarstva zdravstva o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije, NN 30/91.

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH i podliježu uvjetima korištenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog web site-a.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Lijekovi na recept

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje
organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku
priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama,
mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

facebook preporuke
  • Unesite svoju email adresu ako želite primati novosti vezane uz portal centar-zdravlja.net